เซฟประกันภัยรถยนต์

เซฟประกัน
ให้ท่านได้มั่นใจกับการเลือกซื้อสิ้นค้าหรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยอุบัติ ประกันวินาศภัยอื่นๆ และประกันชีวิต ที่มีคุณภาพ จากบริษัทชั้นนำ ที่มีการให้บริการ หรือรูปแบบการชำระเงินค่าสินค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์กับลูกค้า ท่านจะได้รับมาตรฐานการบริการดังต่อไปนี้

1. เลือกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประกันภัยชั้นนำ อาทิเช่น บริษัทวิริยะประกันภัย บริษัทกรุงเทพประกันภัย บริษัทสิ่นมั่นคงประกันภัย บริษัทคุ้มภัย บริษัทมิตรแท้ประกันภัย บริษัทอาคเนย์ประกันภัย บริษัทเมืองไทยประกันภัย บริษัทโตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย MSIG ประกันภัย AXA ประกันภัย ฯลฯ ทำให้ท่านจะได้รับความมั่นใจ หากเกิดอุบัติเหตุอันเป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ท่านยังอุ่นใจกับได้กับบริการที่ท่านจะได้รับจากกลุ่มบริษัทเหล่านี้

2. ให้บริการข้อมูลประกันวินาศภัย หรือประกันชีวิต อย่างครบถ้วน ไม่ปิดบัง พร้อมคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อตัวท่านเอง และครอบครัว นักขายที่ดีให้ข้อมูลในส่วนดีของผลิตภัณฑ์ที่จะขายเพื่อให้ได้ยอดการขาย และผลกำไรต่อบริษัทมากที่สุด แต่ผมไม่ใช่นักขายที่ดี แต่เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลที่ดีต่อลูกค้า ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณค่ามากทีสุด

3. ท่านมีสิทธิตรวจสอบสินค้า หรือกรมธรรม์ ว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน หรือไม่ เพื่อความสบายใจ ไม่ต้องจ่ายเงินก่อน ท่านจ่ายเงินเมื่อได้รับกรมธรรม์ หรือได้รับการตรวจสอบยืนยันสินค้าจากบริษัทประกันภัย เพื่อป้องกันการประสบปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิเช่น ชำระเงินไปแล้วหลายเดือน แต่ยังไม่ได้รับกรมธรรม์ ได้รับกรมธรรม์แต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือกรมธรรม์นั้นไม่ได้รับความคุ้มครอง

4. ลูกค้าของเราทุกท่านสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต การโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยโดยตรง หรือผ่อนชำระเบี้ยประกันโดยไม่มีดอกเบี้ย (ดอกเบี้ย 0%) และสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 10 เดือน โดยไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิต และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

5. ทุกการดำเนินการ ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง และการให้บริการส่งเอกสารฟรี ด้วย EMS ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ พร้อมด้วยการให้บริการชำระผ่านบัตรเครดิต หรือผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต (ตามที่บริษัทประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันชีวิต กำหนดไว้)

6. การให้บริการหลัง การขาย เพื่อความมั่นใจว่าเราจะอยู่ดูแลท่านอย่างต่อเนื่อง
และ ติดต่อเราได้หลากหลายช่องทาง สามารถติดต่อเพื่อข้อมูล หรือให้เราเป็นทางเลือกหนึ่ง หากท่านได้รับอุบัติเหตุให้เราช่วยติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันชีวิติได้เลย
ติดต่อเซฟประกัน

Saveprakan บริการอย่างเทพ เซฟเวลา ราคาถูกใจ ติดต่อง่าย ได้ทุกเวลา